Tổng hợp những ngày tốt tháng 2 năm Quý Mão 2023

Nếu bạn đang muốn biết trong tháng 2 dương lịch này có những ngày tốt nào để có thể thực hiện những dự định quan trọng của bản thân thì trong bài viết dưới đây, Tung Tăng sẽ tổng hợp cho bạn những ngày tốt tháng 2 mà bạn có thể tham khảo qua. Hãy cùng theo dõi bài viết này nhé!

Ngày 4/2/2023 

Bát tự: ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Dần, thuộc năm Quý Mão.

Là ngày: Kim đường hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Tuổi khắc ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão

Ngày 6/2/2023

Bát tự: ngày Ất Mùi, tháng Giáp Dần, thuộc năm Quý Mão.

Là ngày: Ngọc đường hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Tuổi khắc ngày: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

ngày tốt tháng 2, ngày đẹp tháng 2, ngày hoàng đạo tháng 2

Ngày 11/2/2023

Bát tự: ngày Canh Tý, tháng Giáp Dần, thuộc năm Quý Mão

Là ngày: Thanh long hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Tuổi khắc ngày: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần

Ngày 12/2/2023 

Bát tự: ngày Tân Sửu, tháng Giáp Dần, thuộc năm Quý Mão.

Là ngày: Minh đường hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Tuổi khắc ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão

Ngày 16/2/2023

Bát tự: ngày Ất Tỵ, tháng Giáp Dần, thuộc năm Quý Mão.

Là ngày: Kim đường hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Tuổi khắc ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ

ngày tốt tháng 2, ngày đẹp tháng 2, ngày hoàng đạo tháng 2
Tháng 2 dương lịch nên trồng hoa gì?

Ngày 18/2/2023 

Bát tự: ngày Đinh Mùi, tháng Giáp Dần, thuộc năm Quý Mão.

Là ngày: Ngọc đường hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Tuổi khắc ngày: Kỷ Sửu, Tân Sửu

Ngày 20/2/2023

Bát tự: ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Dần, thuộc năm Quý Mão.

Là ngày: Ngọc đường hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Tuổi khắc ngày: Tân Mão, Ất Mão

ngày tốt tháng 2, ngày đẹp tháng 2, ngày hoàng đạo tháng 2

Ngày 25/2/2023

Bát tự: ngày Giáp Dần, tháng Giáp Dần, thuộc năm Quý Mão

Là ngày: Thanh long hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Tuổi khắc ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Ngày 26/2/2023

Bát tự: ngày Ất Mão, tháng Giáp Dần, thuộc năm Quý Mão

Là ngày: Minh đường hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Tuổi khắc ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

ngày tốt tháng 2, ngày đẹp tháng 2, ngày hoàng đạo tháng 2
Đánh giá bài viết này nhé!