Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Việt Nam là một quốc gia độc lập bao gồm nhiều dân tộc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, các dân tộc đều luôn có sự gắn kết, sát cánh bên nhau cùng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước tạo nên một khối đại đoàn hết các dân tộc Việt Nam.

Vậy Việt Nam có tất cả bao nhiêu dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ?

1 Yên bằng bao nhiêu tiền Việt?

Huyết áp bình thường là bao nhiêu?

1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt?

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc, các dân tộc ở việt nam

Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 54 dân tộc anh em cùng sinh sống với dân số là 97.267.987 người (theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc). Trong đó có 53 dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh chiếm đa số với 86%.

54 dân tộc trên được chia thành 8 nhóm ngôn ngữ chính là nhóm Việt – Mường, nhóm Tày – Thái, nhóm Môn – Khmer, nhóm Mông – Dao, nhóm Kađai, nhóm Nam đảo, nhóm Hán, nhóm Tạng.

Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam luôn đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Đánh giá bài viết này nhé!