Trồng răng Implant giá bao nhiêu 2022?

Trồng răng Implant (cấy ghép Implant, gắn Implant) là một công nghệ phục hình răng thẩm mỹ hiện đại, giúp khôi phục chức năng nhai một cách hiệu quả và đảm bảo thẩm mỹ. Vậy trồng răng Implant giá bao nhiêu?

Trồng răng Implant giá bao nhiêu, Trồng răng Implant giá bao nhiêu 1 cái, Trồng răng Implant giá bao nhiêu 2022, Trồng răng Implant giá bao nhiêu bệnh viện răng hàm mặt

Trồng răng Implant giá bao nhiêu 2022?

Chi phí trồng răng Implant phụ thuộc vào các yếu tố như giá trụ Implant, giá Abutment, giá mão sứ và các chi phí dịch vụ liên quan (nếu có).

Tại bệnh viện Răng Hàm mặt chi phí trồng 1 cái răng Implant dao động trong khoảng 21 triệu – 39,2 triệu. 

Giá các loại trụ Implant cụ thể như sau:

Trồng răng Implant giá bao nhiêu, Trồng răng Implant giá bao nhiêu 1 cái, Trồng răng Implant giá bao nhiêu 2022, Trồng răng Implant giá bao nhiêu bệnh viện răng hàm mặt

Giá các loại Abutment cụ thể như sau:

Trồng răng Implant giá bao nhiêu, Trồng răng Implant giá bao nhiêu 1 cái, Trồng răng Implant giá bao nhiêu 2022, Trồng răng Implant giá bao nhiêu bệnh viện răng hàm mặt

Giá các loại mão sứ cụ thể như sau:

Trồng răng Implant giá bao nhiêu, Trồng răng Implant giá bao nhiêu 1 cái, Trồng răng Implant giá bao nhiêu 2022, Trồng răng Implant giá bao nhiêu bệnh viện răng hàm mặt

Ví dụ: Nếu bạn muốn trồng 1 răng Implant với trụ Implant và Abutment loại Kisplant (Hàn Quốc) và mão sứ Titanium thì chi phí như sau:

– Trụ Implant Kisplant (Hàn Quốc): 9.500.000 VNĐ

– Abutment Kisplant (Hàn Quốc): 8.500.000 VNĐ.

– 1 Mão sứ Titanium: 3.000.000 VNĐ.

=> Chi phí mà bạn cần trả là: (9.500.000 + 8.500.000 + 3.000.000) x 1 = 21.000.000 VNĐ

Đánh giá bài viết này nhé!