Đã tiêm 2 mũi Vero Cell mũi 3 tiêm gì?

Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang tiến hành tiêm mũi 3 cho những người đã được tiêm vắc xin COVID 19 đủ liều cơ bản nhằm tăng cường khả năng miễn dịch phòng bệnh COVID-19. Vậy những người đã tiêm 2 mũi Vero Cell mũi 3 tiêm gì?

Đã tiêm 2 mũi Vero Cell mũi 3 tiêm gì?

tiêm 2 mũi Vero Cell mũi 3 tiêm gì, tiêm 2 mũi Vero Cell thì mũi 3 tiêm vắc xin gì, tiêm mũi 3 cho người đã tiêm 2 mũi vero cell

Trong văn bản về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại của Bộ Y Tế ban ngày ngày 17/12/2021 có hướng dẫn cụ thể như sau:

Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung bằng vắc xin Vero Cell (Sinopharm) thì có thể tiêm mũi 3 bằng vắc xin cùng loại Vero Cell (Sinopharm) hoặc vắc xin mRNA (Pfizer/Moderna) hoặc vắc xin véc tơ virus ( AstraZeneca).

Lưu ý: Khoảng cách của mũi tiêm nhắc lại là ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Đánh giá bài viết này nhé!