Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Trong cuộc sống thường ngày, ắt hẳn bạn có đôi lần nghe đến khai niệm năm nhuận. Vậy năm nhuận là gì và năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Năm nhuận là gì?

Thông thường, một năm có 12 tháng và 365 ngày. Tuy nhiên trong trường hợp nếu một năm có nhiều hơn 12 tháng (âm lịch) và hơn 365 ngày (dương lịch) thì người ta gọi là năm nhuận. 

năm nhuận có bao nhiêu ngày, số ngày của năm nhuận

Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Theo Dương lịch: Một năm được tính bằng thời gian mà trái đất quay xung quanh mặt trời, cụ thể là 365 ngày và 6 giờ. Cứ sau 4 năm thời gian sẽ dư ra 24 giờ (1 ngày) và ngày này được gọi là ngày nhuận. Như vậy theo dương lịch,  năm nhuận có 366 ngày.

 Theo âm lịch: Một năm được tính bằng 1 chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất, khoảng 29,53 ngày nên 1 năm âm lịch chỉ có 354 ngày.

Như vậy, cứ 3 năm thì Âm lịch sẽ ngắn hơn Dương lịch 33 ngày, tương đương với 1 tháng. Để cân bằng thì cứ 3 năm Âm lịch phải thêm một tháng nhuận bằng với Dương lịch. Vì vậy, một năm nhuận Âm lịch sẽ có 13 tháng.

Đánh giá bài viết này nhé!