Năm 2023 có nhuận không? Năm 2023 nhuận tháng mấy?

Nếu bạn đang quan tâm năm 2023 có nhuận không? Năm 2023 nhuận tháng mấy thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Tung Tăng nhé!

Năm 2023 có nhuận theo Dương lịch không?

Để biết một năm nào có phải là năm nhuận theo Dương lịch không thì bạn chỉ cần lấy năm đó chia cho 4. Nếu kết quả chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận theo Dương lịch. 

Lưu ý, với những năm tròn thế kỷ (tức là năm có 2 con số không ở cuối) thì để xác định năm có có nhuận không bạn phải lấy năm đó chia cho 400. Nếu như kết quả chia hết cho 400 thì năm đó là năm nhuận theo Dương lịch.

Như vậy năm 2023 không phải năm nhuận theo Dương lịch vì 2023 không chia hết cho 4. Vì năm 2023 không phải năm nhuận Dương lịch nên tháng 2 năm 2023 sẽ có 28 ngày.

Năm 2023 có nhuận không, Năm 2023 nhuận tháng mấy

Năm 2023 có nhuận theo Âm lịch không?

Để biết một năm nào có phải là năm nhuận theo Âm lịch không thì bạn chỉ cần lấy năm đó chia cho 19. Nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó nhuận theo Âm lịch. 

Như vậy, năm 2023 là năm nhuận theo Âm lịch vì 2023 chia cho 19 dư 9. Vì năm 2023 là năm nhuận theo Âm lịch nên trong năm 2023 sẽ có tháng nhuận r tức 2 tháng bất kỳ nào đó. Năm 2023 tháng nhuận sẽ rơi vào tháng 2 tức năm 2023 sẽ có 2 tháng 2 âm lịch.

Sau đây, Tung Tăng sẽ tổng hợp một số năm nhuận gần đây (kèm tháng nhuận tương ứng)

Năm 2023 có nhuận không, Năm 2023 nhuận tháng mấy
5/5 - (2 bình chọn)