1 ha bằng bao nhiêu m2?

Hecta, kí hiệu là ha, là một đơn vị diện tích phổ biến, thường được sử dụng trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch.

Hecta thường được dùng thay thế cho đơn vị mét vuông (m2) để chỉ những diện tích lớn. Vậy 1 một hecta (ha) bằng bao nhiêu mét vuông (m2)?

1 ha bằng bao nhiêu m2?

Theo hệ thống đo lường quốc tế, 1 hecta (ha) bằng 10.000 mét vuông (m2).

– 1 hecta(ha) = 1 hm2( hectomet vuông)

– 1 hecta(ha) = 0.01 km2

1 ha bằng bao nhiêu m2, 1 ha bằng bao nhiêu

Ngoài đơn vị ha thì ở Việt Nam còn sử dụng các đơn vị khác để đo lường diện tích nhất như mẫu, sào…Trong đó:

– 1 sào = 360 m2

– 1 mẫu = 10 sào = 3600m2

Vậy chúng ta sẽ tính được 1ha = 10.000/360 = 27,77778 sào = 2,77777778 mẫu.

Với những thông tin trên đây, hi vọng bạn đã có đáp án cho câu hỏi 1 ha bằng bao nhiêu m2 và nắm được các công thức quy đổi đơn vị diện tích phổ biến.

5/5 - (2 bình chọn)