Vận chuyển bao nhiêu ma túy thì bị tử hình?

Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy là một hình thức hoạt động trái pháp luật gây mất trật tự an ninh xã hội. Các hành vi này đều được pháp luật xử lý nghiêm, người phạm tội có thể nhận được mức án cao nhất là tử hình. Vậy vận chuyển bao nhiêu ma túy thì bị tử hình? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết dưới đây của Tung Tăng nhé!

Vận chuyển bao nhiêu ma túy thì bị tử hình?

Theo Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, hành vi phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy thuộc các trường hợp sau đây thì sẽ phải chịu mức hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

– Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilogram trở lên, các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên

– Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có trọng lượng 100 gam trở lên

– Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có trọng lượng 75 kilôgam trở lên

– Quả thuốc phiện khô có trọng lượng 600 kilôgam trở lên

– Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng 150 kilôgam trở lên

– Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng 300 gam trở lên

– Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên

– Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng trọng lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với trọng lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Vận chuyển bao nhiêu ma túy thì bị tử hình, vận chuyển ma túy đi tù bao nhiêu năm, vận chuyển ma túy có bị tử hình không, mức án cao nhất của tội vận chuyển ma túy

Việc quyết định hình phạt cụ thể đối với từng hành vi phạm tội không chỉ dựa trên quy định khung hình phạt của tội vận chuyển trái phép chất ma túy mà còn cân nhắc đến tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đối với xã hội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đánh giá bài viết này nhé!