Tổng hợp những ngày tốt tháng 12 mà bạn có tham khảo qua 2022

Tháng 12 hay còn được gọi là tháng Chạp là một trong những tháng khá thích hợp để bạn có thể tiến hành những việc trọng đại như cưới hỏi, xây cất nhà cửa hay làm ăn kinh doanh. Và nếu bạn cũng đang có ý định này và đang muốn xem ngày tốt tháng 12 để bắt đầu làm thì có thể tham khảo trong bài viết dưới đây của Tung Tăng.

Tổng hợp ngày tốt tháng 12

Trong tháng 12 sẽ có những ngày tốt sau đây mà bạn có thể tham khảo qua

Ngày 1/12

Bát tự: Ngày Mậu Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ, Tiết khí: Tiểu Tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Ngày 2/12

Bát tự: Ngày Kỷ Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn, Tiết khí: Tiểu tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Ngày 4/12

Bát tự: Ngày Tân Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định, Tiết khí: Tiểu tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Ngày 7/12

Bát tự: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá, Tiết khí: Đại tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

ngày tốt tháng 12, ngày đẹp tháng 12, ngày tốt tháng 12 năm 2022, xem ngày phong thủy tháng 12

Ngày 9/12

Bát tự: Ngày Bính Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành, Tiết khí: Đại tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Ngày 10/12

Bát tự: Ngày Đinh Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu, Tiết khí: Đại tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Ngày 13/12

Bát tự: Ngày Canh Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến, Tiết khí: Đại tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Ngày 14/12

Bát tự: Ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ, Tiết khí: Đại tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

ngày tốt tháng 12, ngày đẹp tháng 12, ngày tốt tháng 12 năm 2022, xem ngày phong thủy tháng 12

Ngày 16/12

Bát tự: Ngày Quý Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình, Tiết khí: Đại tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Ngày 19/12

Bát tự: Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá, Tiết khí: Đại tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Ngày 21/12

Bát tự: Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành, Tiết khí: Đại tuyết

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

ngày tốt tháng 12, ngày đẹp tháng 12, ngày tốt tháng 12 năm 2022, xem ngày phong thủy tháng 12

Ngày 22/12

Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu, Tiết khí: Đông Chí

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Ngày 23/12

Bát tự: Ngày Canh Tuất, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai, Tiết khí: Đông Chí

Giờ đẹp trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)                                   

Ngày 24/12

Bát tự: Ngày Tân Hợi, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế, Tiết khí: Đông chí

Giờ đẹp trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

ngày tốt tháng 12, ngày đẹp tháng 12, ngày tốt tháng 12 năm 2022, xem ngày phong thủy tháng 12

Ngày 27/12

Bát tự: Ngày Giáp Dần, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần

Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn, Tiết khí: Đông chí

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Ngày 28/12

Bát tự: Ngày Ất Mão, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình, Tiết khí: Đông chí

Giờ đẹp trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Ngày 30/12

Bát tự: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp, Tiết khí: Đông chí

Giờ đẹp trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Đánh giá bài viết này nhé!