Connect with us

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 8/12: Thị trường rơi vào tình trạng giảm giá

Giá Bitcoin hôm nay 8/12: Thị trường rơi vào tình trạng giảm giá

Giá Bitcoin hôm nay ghi nhận, toàn thị trường tiền ảo hầu hết các đồng tiền đều đồng loạt giảm giá. 

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 8/12

Tình hình giá bitcoin trên sàn giao dịch đầu giờ sáng hôm nay 8/12. Hàng loạt các đồng tiền trên sàn giao dịch rơi vào sắc đỏ, top 10 dẫn đầu về vốn hóa không có đồng nào nằm ngoài diện giảm giá. 

Bitcoin 8/12, giá bitcoin hôm nay, giá bitcoin 8/12

Chi tiết diễn biến tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 8/12

Đồng Bitcoin BTC tại phiên giao dịch sáng nay rơi vào tình trạng giảm giá, giảm mất 1.00%. Giá hiện tại trên thị trường cũng giảm xuống mức 19,187.27 USD. 

Đồng Ethereum tương tự như đồng Bitcoin BTC, quay đầu giảm 1,79% giá trị. Giao dịch trên sàn điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 592.45 USD.

Đồng XRP sáng nay ghi nhận đã giảm mất 1,79% giá trị so với ngày hôm qua. Trên thị trường đang diễn ra giao dịch ở mức 0.609301 USD.

Đồng Tether giảm 0,48% giá trị giao dịch, trên thị trường chỉ còn 0.996332 USD. 

Đồng Litecoin giảm nhẹ 0,22% giá trị. Trên sàn giao dịch giá diễn ra chỉ còn 83.70 USD.

Đồng Bitcoin Cash so với thị trường 24 giờ trước đã điều chỉnh giảm mất 0,84% giá trị. Giá giao dịch trên thị trường thay đổi xuống mức 284.72 USD. 

Đồng Chainlink ghi nhận đã giảm 2,37%, giao dịch hiện tại chỉ còn 13.13 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 5/12: Các đồng tiền điện tử giảm giá hàng loạt

Giá Bitcoin hôm nay 6/12: Các đồng tiền điện tử đồng loạt được phục hồi

Giá Bitcoin hôm nay 7/12: Các đồng tiền ảo tăng, giảm trái chiều

Bitcoin 8/12, giá bitcoin hôm nay, giá bitcoin 8/12

Đồng Cardano trên sàn giao dịch sáng nay quay đầu giảm xuống 3,66% giá trị, giá giao dịch hiện tại trên thị trường chỉ còn 0.153799 USD.

Đồng Polkadot so với 24 giờ trước đã giảm mất 1,86% giá trị, trên thị trường cũng vì vậy mà giảm giá giao dịch xuống 5.05 USD.

Đồng Binance Coin hôm nay tiếp tục có mức giảm nhẹ, cụ thể đã giảm 0,20%. Tuy nhiên, vì vậy mà giá giao dịch bị giảm xuống chỉ còn 29.40 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử, được cập nhật vào lúc khoảng 7h25 sáng hôm nay 8/1

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 16/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 16/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 16/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, phần lớn các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giá.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 16/4

Tình hình giá bitcoin trên thị trường sáng hôm nay ghi nhận, phần lớn các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giá.

giá bitcoin hôm nay 16/4, giá Bitcoin 16/4, giá bitcoin hôm nay

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 16/4

Bitcoin BTC sáng nay giảm 0.55%. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh lên mức 62,910.85 USD.

Đồng Ethereum sáng nay ghi nhận mức tăng 4.42% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 2,464.46 USD.

Đồng Bianace Coin trong phiên giao dịch hôm nay tăng 0.7% giá trị. Hiện tại giá giao dịch của nó trên sàn là 553.58 USD.

Đồng XRP sáng nay tăng 2.85% giá trị. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.77 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 15/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 14/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 13/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Teher tăng 3.05%. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là  1.48 USD.

Đồng Cardano trong phiên giao dịch hôm nay ghi nhận mức tăng 0.18%. Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 1.00 USD. 

Đồng Polkadot tăng 3.4%, kéo theo giá giao dịch lên mức 43.13 USD.

giá bitcoin hôm nay 16/4, giá Bitcoin 16/4, giá bitcoin hôm nay

Đồng Uniswap sáng nay tăng khá mạnh 13.65%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang là 38.80 USD.

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình lên mức 5.41%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 280.05 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 0h05 hôm nay 16/4.

Minh Đức

Continue Reading

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 15/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 15/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 15/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giảm trái chiều.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 15/4

Tình hình giá bitcoin trên thị trường sáng hôm nay ghi nhận, các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giảm trái chiều.

giá bitcoin hôm nay 15/4, giá Bitcoin 15/4, giá bitcoin hôm nay

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 15/4

Bitcoin BTC sáng nay giảm 0.16 %. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh lên xuống mức 63,637.66 USD.

Đồng Ethereum sáng nay ghi nhận mức tăng 3.62% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 2,376.65 USD.

Đồng Bianace Coin trong phiên giao dịch hôm nay giảm 0.18 % giá trị. Hiện tại giá giao dịch của nó trên sàn là 565.54 USD.

Đồng XRP sáng nay giảm 3.66% giá trị. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.75 USD.

Cardano ghi nhận mức tăng 4.37%. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là 1.46 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 14/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 13/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 24/3: Thị trường tiền ảo không có biến động đáng kể

Đồng Tether trong phiên giao dịch hôm nay tăng 0.22% Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 1.00 USD. 

giá bitcoin hôm nay 15/4, giá Bitcoin 15/4, giá bitcoin hôm nay

Đồng Polkadot tăng 1.94%, kéo theo giá giao dịch lên mức 42.03 USD.

Đồng Uniswap sáng nay giảm 0.37%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang là 34.91 USD.

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình xuống mức 0.31 %. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 270.45 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 0h05 hôm nay 15/4.

Minh Đức

Continue Reading

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 14/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 14/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 14/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, đa phần các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giá.

giá bitcoin hôm nay 14/4, giá Bitcoin 14/4, giá bitcoin hôm nay

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 14/4

Tình hình giá bitcoin trên thị trường sáng hôm nay ghi nhận, đa phần các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giá.

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 14/4

Bitcoin BTC sáng nay tăng 5.88%. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh lên mức 63,464.63 USD.

Đồng Ethereum sáng nay ghi nhận mức tăng 7.25% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 2,299.56 USD.

Đồng Bianace Coin trong phiên giao dịch hôm nay giảm 5.1% giá trị. Hiện tại giá giao dịch của nó trên sàn là 556.69 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 13/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 24/3: Thị trường tiền ảo không có biến động đáng kể

Giá Bitcoin hôm nay 7/3: Thị trường tiền ảo phần lớn bị sắc đỏ chiếm lĩnh

Đồng XRP sáng nay tăng mạnh 25.39% giá trị. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.81 USD.

giá bitcoin hôm nay 14/4, giá Bitcoin 14/4, giá bitcoin hôm nay

Teher không có biến động. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là  0.999922 USD.

Đồng Cardano trong phiên giao dịch hôm nay ghi nhận mức tăng 6.88% Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 1.41 USD. 

Đồng Polkadot tăng 5.13%, kéo theo giá giao dịch lên mức 42.63 USD.

Đồng Uniswap sáng nay giảm 2.47%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang là 36.00 USD.

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình lên mức 11.11%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 272.67 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 7h45 hôm nay 14/4.

Minh Đức

Continue Reading

Đăng tin mua bán rao vặt miễn phí

  • Với hơn 10.000+ người dùng tin tưởng sử dụng
Advertisement
Advertisement

Bài viết mới

Advertisement

Tin Tức Mới

CÔNG TY TNHH TUNG TĂNG. Giấy đăng ký kinh doanh số: 0316397168. Ngày cấp:21/07/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 57, Đường Số 19, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Email: quangcao@tungtang.com.vn Điện thoại: 0902 068 068