Giá Bitcoin hôm nay 4/3: Các đồng hầu hết đều phục hồi

Giá Bitcoin hôm nay 4/3 trên sàn giao dịch ghi nhận, các đồng tiền ảo trong tình trạng phục hồi.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 4/3

Tình hình giá bitcoin trên thị trường sáng hôm nay ghi nhận, các đồng tiền ảo trong tình trạng phục hồi.

Giá Bitcoin hôm nay 4/3

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 4/3

Bitcoin BTC sáng nay tăng khá mạnh 6.35%. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh lên mức 50,651.46 USD.

Đồng Ethereum sáng nay tăng 7.58% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 1,582.96 USD.

Cardano sáng nay tăng nhẹ 2.55%. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là 1.22 USD.

Đồng Binance coin trong phiên giao dịch hôm nay tăng 3.64% giá trị. Giao dịch của nó trên thị trường điều chỉnh lên mức 242.50 USD.

Đồng Tether giảm nhẹ 0,03%. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.00 USD.

Đồng Polkadot trong phiên giao dịch hôm nay cũng ghi nhận mức tăng 4.91% giá trị. Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 37.17 USD. 

Đồng XRP tăng lên 4.2%, kéo theo giá giao dịch lên mức 0.4449483 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 4/3

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình lên 8.49%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 188.42 USD.

Đồng Chainlink sáng nay tăng 7.41% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó thay đổi lên mức 30.07 USD.

Đồng Bitcoin Cash tăng 3.36% giá trị trên thị trường. Đồng thời tăng giá giao dịch của mình lên mức 526.34 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 6h10 sáng hôm nay 4/3. 

Đánh giá bài viết này nhé!