Giá Bitcoin hôm nay 2/3: Thị trường đã phục hồi

Giá Bitcoin hôm nay 2/3 trên sàn giao dịch ghi nhận, phần lớn các đồng tiền ảo đang trong tình trạng tăng giá.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay

Tình hình giá bitcoin  trên thị trường sáng hôm nay, phần lớn các đồng tiền ảo đang trong tình trạng tăng giá.

Giá Bitcoin hôm nay 2/3

Chi tiết diễn biến tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày

Bitcoin BTC sáng hôm nay ghi nhận đã tăng 8.3%. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra được điều chỉnh lên mức 49,105.26 USD.

Đồng Ethereum sáng nay tăng 8.91% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh 1,544.97USD.

Đồng Cardano đã giảm 3.58% . Giá giao dịch của nó theo đó điều chỉnh là 1.31 USD.

Đồng Binance coin hôm nay tăng mạnh 20.84%. Giao dịch của nó trên thị trường được điều chỉnh lên 254.63 USD.

Đồng Tether ghi nhận giảm nhẹ 0.18%. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.00 USD.

Đồng Polkadot trong phiên giao dịch hôm nay tăng 3.75. giá trị. Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 35.25 USD.

Đồng XRP ghi nhận tăng 6.16 % giá trị . Cũng có nghĩa là giá giao dịch của nó trên sàn đã điều chỉnh lên 0.445419 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 2/3

Tình hình đồng  Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình lên 6.16%.  Hiện tại giá của nó là 174.52 USD.

Đồng Chainlink sáng nay đã tăng 5.13%. Giao dịch trên sàn của nó hiện tại là 27.18 USD .

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào  khoảng 5h55 sáng hôm nay.

Đánh giá bài viết này nhé!