Connect with us

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 12/12: Sắc đỏ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường

Giá Bitcoin hôm nay 12/12: Sắc đỏ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường

Giá Bitcoin hôm nay trên sàn giao dịch ghi nhận, các đồng tiền điện tử tiếp tục đi xuống.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 12/12

Tình hình giá bitcoin trên thị trường tiền ảo sáng hôm nay, so với 24 giờ trước đã không có khởi sắc. Các đồng tiền vẫn đang nằm trong tình trạng giảm giá giống ngày hôm qua. 

Bitcoin 12/12, giá bitcoin hôm nay, giá bitcoin 12/12

Chi tiết diễn biến tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 12/12

Đồng Bitcoin BTC sáng nay đã giảm 1,47% giá trị. Giá trên thị trường điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 18,067.43 USD. 

Đồng Ethereum giảm mất 3,17% giá trị. Giao dịch trên sàn giảm xuống còn 545.58 USD.

Đồng XRP sáng nay ghi nhận đã giảm đến 5,27% giá trị. Trên thị trường giao dịch giá đã giảm xuống mức 0.545269 USD.

Đồng Tether sáng nay cũng đã quay đầu giảm 0,07%. Giá trên thị trường giảm theo xuống mức 0,999498 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 9/12: Tình hình các đồng tiền ảo tiếp tục đi xuống

Giá Bitcoin hôm nay 10/12: Các đồng tiền đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 11/12: Sắc đỏ chiếm lĩnh thị trường tiền điện tử

Đồng Bitcoin Cash so với thị trường 24 giờ trước, đã điều chỉnh giảm tiếp 2,77% giá trị. Giao dịch trên thị trường cũng thay đổi chỉ còn 259.58 USD. 

Đồng Litecoin giảm 3,79% giá trị. Trên sàn giao dịch giá bị giảm tiếp xuống mức 72.13 USD.

Đồng Chainlink ghi nhận đã giảm 2,90% giá trị, giao dịch hiện tại đang là 11.69 USD.

Đồng Cardano trên sàn giao dịch sáng nay đã giảm xuống 1,65% giá trị. Giá hiện tại trên thị trường đang ở mức 0.139770 USD.

Đồng Polkadot so với 24 giờ trước tiếp tục giảm, mức giảm hiện tại là 4,09% giá trị. Giá giao dịch chỉ còn 4.63 USD.

Tình hình đồng Binance Coin cũng không khả quan hơn, đã giảm mất 1,19%. Điều chỉnh mức giá trên sàn xuống còn 27.41 USD.

Bitcoin 12/12, giá bitcoin hôm nay, giá bitcoin 12/12

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử, được cập nhật vào lúc khoảng 6h30 sáng hôm nay 11/12. Có thể thấy, trong những ngày gần đây tình hình thị trường tiền ảo liên tiếp bị mất giá. Các nhà đầu cơ chắc chắn cũng không thể thoát khỏi trạng thái hoang mang. 

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 16/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 16/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 16/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, phần lớn các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giá.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 16/4

Tình hình giá bitcoin trên thị trường sáng hôm nay ghi nhận, phần lớn các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giá.

giá bitcoin hôm nay 16/4, giá Bitcoin 16/4, giá bitcoin hôm nay

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 16/4

Bitcoin BTC sáng nay giảm 0.55%. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh lên mức 62,910.85 USD.

Đồng Ethereum sáng nay ghi nhận mức tăng 4.42% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 2,464.46 USD.

Đồng Bianace Coin trong phiên giao dịch hôm nay tăng 0.7% giá trị. Hiện tại giá giao dịch của nó trên sàn là 553.58 USD.

Đồng XRP sáng nay tăng 2.85% giá trị. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.77 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 15/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 14/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 13/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Teher tăng 3.05%. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là  1.48 USD.

Đồng Cardano trong phiên giao dịch hôm nay ghi nhận mức tăng 0.18%. Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 1.00 USD. 

Đồng Polkadot tăng 3.4%, kéo theo giá giao dịch lên mức 43.13 USD.

giá bitcoin hôm nay 16/4, giá Bitcoin 16/4, giá bitcoin hôm nay

Đồng Uniswap sáng nay tăng khá mạnh 13.65%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang là 38.80 USD.

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình lên mức 5.41%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 280.05 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 0h05 hôm nay 16/4.

Minh Đức

Continue Reading

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 15/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 15/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 15/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giảm trái chiều.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 15/4

Tình hình giá bitcoin trên thị trường sáng hôm nay ghi nhận, các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giảm trái chiều.

giá bitcoin hôm nay 15/4, giá Bitcoin 15/4, giá bitcoin hôm nay

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 15/4

Bitcoin BTC sáng nay giảm 0.16 %. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh lên xuống mức 63,637.66 USD.

Đồng Ethereum sáng nay ghi nhận mức tăng 3.62% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 2,376.65 USD.

Đồng Bianace Coin trong phiên giao dịch hôm nay giảm 0.18 % giá trị. Hiện tại giá giao dịch của nó trên sàn là 565.54 USD.

Đồng XRP sáng nay giảm 3.66% giá trị. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.75 USD.

Cardano ghi nhận mức tăng 4.37%. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là 1.46 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 14/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 13/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 24/3: Thị trường tiền ảo không có biến động đáng kể

Đồng Tether trong phiên giao dịch hôm nay tăng 0.22% Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 1.00 USD. 

giá bitcoin hôm nay 15/4, giá Bitcoin 15/4, giá bitcoin hôm nay

Đồng Polkadot tăng 1.94%, kéo theo giá giao dịch lên mức 42.03 USD.

Đồng Uniswap sáng nay giảm 0.37%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang là 34.91 USD.

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình xuống mức 0.31 %. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 270.45 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 0h05 hôm nay 15/4.

Minh Đức

Continue Reading

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 14/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 14/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 14/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, đa phần các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giá.

giá bitcoin hôm nay 14/4, giá Bitcoin 14/4, giá bitcoin hôm nay

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 14/4

Tình hình giá bitcoin trên thị trường sáng hôm nay ghi nhận, đa phần các đồng tiền ảo trong tình trạng tăng giá.

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 14/4

Bitcoin BTC sáng nay tăng 5.88%. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh lên mức 63,464.63 USD.

Đồng Ethereum sáng nay ghi nhận mức tăng 7.25% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 2,299.56 USD.

Đồng Bianace Coin trong phiên giao dịch hôm nay giảm 5.1% giá trị. Hiện tại giá giao dịch của nó trên sàn là 556.69 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 13/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 24/3: Thị trường tiền ảo không có biến động đáng kể

Giá Bitcoin hôm nay 7/3: Thị trường tiền ảo phần lớn bị sắc đỏ chiếm lĩnh

Đồng XRP sáng nay tăng mạnh 25.39% giá trị. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.81 USD.

giá bitcoin hôm nay 14/4, giá Bitcoin 14/4, giá bitcoin hôm nay

Teher không có biến động. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là  0.999922 USD.

Đồng Cardano trong phiên giao dịch hôm nay ghi nhận mức tăng 6.88% Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 1.41 USD. 

Đồng Polkadot tăng 5.13%, kéo theo giá giao dịch lên mức 42.63 USD.

Đồng Uniswap sáng nay giảm 2.47%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang là 36.00 USD.

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình lên mức 11.11%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 272.67 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 7h45 hôm nay 14/4.

Minh Đức

Continue Reading

Đăng tin mua bán rao vặt miễn phí

  • Với hơn 10.000+ người dùng tin tưởng sử dụng
Advertisement
Advertisement

Bài viết mới

Advertisement

Tin Tức Mới

CÔNG TY TNHH TUNG TĂNG. Giấy đăng ký kinh doanh số: 0316397168. Ngày cấp:21/07/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 57, Đường Số 19, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Email: quangcao@tungtang.com.vn Điện thoại: 0902 068 068