1 tấn bằng bao nhiêu kg?

Nếu kilogam là (viết tắt là kg) là một trong bảy đơn vị đo khối lượng cơ bản của hệ đo lường quốc tế (SI) thì tấn là đơn vị đo khối lượng thuộc hệ đo lường cổ của Việt Nam. Vậy 1 tấn bằng bao nhiêu kg?

1 tấn bằng bao nhiêu kg, quy đổi tấn ra kg, quy đổi kg ra tấn

1 tấn bằng bao nhiêu kg?

Theo quy ước trong bảng đơn vị đo khối lượng thì:

1 tấn = 1000 kg

Như vậy, nếu muốn đổi từ tấn sang kg, bạn hãy lấy số tấn cần đổi nhân với 1000.

Ví dụ: 3 tấn = 3000 kg

5 tấn = 5000 kg

Trong trường hợp bạn muốn đổi từ kg sang tấn, hãy lấy số kg cần đổi chia cho 1000.

Ví dụ: 50 kg = 0,05 tấn

700kg = 0,7 tấn

Hiện nay, đơn vị tấn được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thương mại Việt Nam, đặc biệt là ngành xuất nhập khẩu. Ngoài việc một là đơn vị đo khối lượng tấn còn được dùng để chỉ dung tích. Trong trường hợp để do dung tích thì 1 là 2,8317 mét khối hoặc 1,1327 mét khối (tùy theo từng địa phương).

Đánh giá bài viết này nhé!