1 dặm bằng bao nhiêu km?

Dặm là một đơn vị đo tính khoảng cách, được dùng từ thời xa xưa với tên gọi tiếng Anh là Mile. Hiện nay, dặm không được sử dụng một cách phổ biến và thường xuyên, tuy nhiên trong một vài trường hợp nhất định vẫn được sử dụng dặm để tính khoảng cách lớn. Vậy 1 dặm bằng bao nhiêu km? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây của Tung Tăng nhé!

1 dặm bằng bao nhiêu km?

Dặm có nhiều cách viết tắt khác nhau như mi, ml, m, M, tuy nhiên “mi” được sử dụng nhiều nhất. 

Theo như quy chuẩn quốc tế:

1 dặm = 1.609344km. 

(1mi = 1.609344km) và bằng 1609.344 mét.

1 dặm bằng bao nhiêu km, 1 dặm bao nhiêu km, dặm

Trên thực tế, đơn vị đo dặm đối với từng quốc gia như Anh, Pháp hay Trung Quốc khác nhau. Đối với Trung Quốc, dặm được dùng làm đơn vị đo từ thời xa xưa nhất, vì thế:

1 dặm của Trung Quốc = 0.5km (tương đương 500m).

Đánh giá bài viết này nhé!