Connect with us

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 6/12: Các đồng tiền điện tử đồng loạt được phục hồi

Giá Bitcoin hôm nay 6/12: Các đồng tiền điện tử đồng loạt được phục hồi

Giá Bitcoin hôm nay ghi nhận, các đồng tiền điện tử trên sàn giao dịch đã quay trở lại với đà tăng trưởng.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 6/12

Tình hình giá bitcoin trên sàn giao dịch sáng hôm nay, hầu hết các đồng tiền hôm qua rơi vào tình trạng giảm giá đã tăng trưởng trở lại.

Bitcoin 6/12, giá bitcoin hôm nay, giá bitcoin 6/12

Chi tiết diễn biến tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 6/12

Đồng Bitcoin BTC tại phiên giao dịch sáng nay đã nâng giá trị giao dịch của mình lên 1,17%. Giá hiện tại trên thị trường vì vậy cũng đã tăng lên mức 19,039.92 USD. 

Đồng Ethereum thoát khỏi diện giảm giá của hôm qua, hôm nay đã tăng 2,16% giá trị. Giao dịch trên sàn điều chỉnh tăng lên thành 592.67 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 3/12: Tình hình tiền ảo tăng, giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 4/12: Tình hình thị trường tiền ảo tiếp tục tăng, giảm trái chiều

Giá Bitcoin hôm nay 5/12: Các đồng tiền điện tử giảm giá hàng loạt

Đồng XRP ngày hôm qua đã có mức giảm đáng kể. Tuy nhiên, sáng nay lại chuyển mình tăng lên 3,59% giá trị giao dịch. Trên thị trường cũng có mức điều chỉnh tăng giá thành lên 0.578276 USD.

Đồng Tether quay đầu giảm mất 0,15%, giá hiện tại trên sàn giao dịch chỉ còn 0.998774 USD. 

Đồng Litecoin hôm qua giảm mạnh, hôm nay tăng nhẹ 1,07% giá trị. Trên sàn giao dịch đang diễn ra với giá 82.24 USD.

Đồng Bitcoin Cash so với thị trường 24 giờ trước đã điều chỉnh tăng nhẹ 0,27% giá trị. Giá giao dịch trên thị trường được điều chỉnh thành 283.91 USD. 

Đồng Chainlink so với tình hình sáng hôm qua đã thay đổi, tăng nhẹ lên 1,71%. Giá giao dịch vì vậy cũng đã được nâng thành 13.12 USD.

Đồng Cardano trên sàn giao dịch sáng nay đã thay đổi theo chiều hướng đi lên. Với giá trị giao dịch đã tăng 4,39%, mức giao dịch hiện tại đã là 0.158553 USD.

Đồng Polkadot so với 24 giờ trước đã không còn nằm trong tình trạng giảm giá. Sáng nay đã tăng 0,78% giá trị, trên thị trường đang có giao dịch với giá 5.14 USD.

Bitcoin 6/12, giá bitcoin hôm nay, giá bitcoin 6/12

Đồng Binance Coin tăng nhẹ 0,74% giá trị. Thoát khỏi đà sụt giảm với giá 29.50 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử, được cập nhật vào lúc khoảng 6h5 sáng hôm nay 6/12. 

Advertisement

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 20/4: Thị trường tiền ảo tiếp tục giảm giá

Giá Bitcoin hôm nay 20/4: Thị trường tiền ảo tiếp tục giảm giá

Giá Bitcoin hôm nay 20/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, phần lớn các đồng tiền ảo trong tình trạng giảm giá.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 20/4

Tình hình giá bitcoin trên thị trường sáng hôm nay ghi nhận, phần lớn các đồng tiền ảo trong tình trạng giảm giá.

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 20/4

Bitcoin BTC sáng nay giảm 0.33 %. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh xuống mức 55,961.35 USD.

Đồng Ethereum sáng nay ghi nhận mức giảm 1.52% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 2,182.78 USD.

Đồng Bianace Coin trong phiên giao dịch hôm nay tăng 6.83% giá trị. Hiện tại giá giao dịch của nó trên sàn là 507.07 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 20/4, giá Bitcoin 20/4, giá Bitcoin hôm nay

Đồng XRP sáng nay giảm 3.81 % giá trị. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.33 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 19/4: Thị trường tiền ảo ngập tràn sắc đỏ

Giá Bitcoin hôm nay 18/4: Thị trường tiền ảo không có nhiều biến động so với ngày hôm qua

Giá Bitcoin hôm nay 17/4: Thị trường tiền ảo có dấu hiệu quay đầu

Dogecoin tăng mạnh 23.54%. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là 0.404217 USD.

Đồng Tether hôm nay không ghi nhận biến động. Hiện tại giá của nó đang là 1.00 USD.

Đồng Cardano trong phiên giao dịch hôm nay ghi nhận mức giảm 5.19% Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 1.21 USD. 

Giá Bitcoin hôm nay 20/4, giá Bitcoin 20/4, giá Bitcoin hôm nay

Đồng Polkadot ghi nhận mức giảm 5.64%, kéo theo giá giao dịch xuống mức 35.39 USD.

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình xuống mức 2.59 %. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 264.78 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 6h20 hôm nay 20/4.

Minh Đức

Continue Reading

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 19/4: Thị trường tiền ảo ngập tràn sắc đỏ

Giá Bitcoin hôm nay 19/4: Thị trường tiền ảo ngập tràn sắc đỏ

Giá Bitcoin hôm nay 19/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, các đồng tiền ảo trong tình trạng giảm giá.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 19/4

Tình hình giá Bitcoin hôm nay 19/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, các đồng tiền ảo trong tình trạng giảm giá.

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 19/4

Bitcoin BTC sáng nay giảm 8.72%. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh xuống mức 55,905.92 USD.

Đồng Ethereum sáng nay ghi nhận mức giảm 7.79 % giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 2,210.02 USD.

Đồng Bianace Coin trong phiên giao dịch hôm nay giảm 11.13% giá trị. Hiện tại giá giao dịch của nó trên sàn là 473.50 USD.

giá Bitcoin hôm nay 19/4, giá Bitcoin 19/4, giá Bitcoin hôm nay

Đồng XRP sáng nay giảm mạnh 13.22% giá trị. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.38 USD.

Teher giảm 0.96%. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là 0.999957 USD.

Đồng Dogecoin trong phiên giao dịch hôm nay tăng 2.44% Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 0.314641 USD. 

Giá Bitcoin hôm nay 18/4: Thị trường tiền ảo không có nhiều biến động so với ngày hôm qua

Giá Bitcoin hôm nay 17/4: Thị trường tiền ảo có dấu hiệu quay đầu

Giá Bitcoin hôm nay 16/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Đồng Cardano ghi nhận mức giảm khá mạnh 10.01%, kéo theo giá giao dịch xuống mức 1.27 USD.

giá Bitcoin hôm nay 19/4, giá Bitcoin 19/4, giá Bitcoin hôm nay

Đồng Polkadot sáng nay giảm 16.27%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang là 36.70 USD.

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình xuống mức 14.2%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 269.07 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 7h15 hôm nay 19/4.

Minh Đức

Continue Reading

Giá bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 18/4: Thị trường tiền ảo không có nhiều biến động so với ngày hôm qua

Giá Bitcoin hôm nay 18/4: Thị trường tiền ảo không có nhiều biến động so với ngày hôm qua

Giá Bitcoin hôm nay 18/4, trên sàn giao dịch ghi nhận, phần lớn các đồng tiền ảo trong tình trạng giảm giá.

Cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay 18/4

Tình hình giá Bitcoin trên thị trường sáng hôm nay ghi nhận, phần lớn các đồng tiền ảo trong tình trạng giảm giá.

Chi tiết diễn biến tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 18/4

Bitcoin BTC sáng nay giảm 1.19%. Theo đó, các giao dịch của nó đang diễn ra đã điều chỉnh xuống mức 60.993.06 USD.

Đồng Ethereum sáng nay ghi nhận mức giảm 3.1% giá trị. Giao dịch trên sàn của nó đã điều chỉnh thành 2,361.97 USD.

Đồng Bianace Coin trong phiên giao dịch hôm nay tăng 2.38% giá trị. Hiện tại giá giao dịch của nó trên sàn là 526.06 USD.

giá bitcoin hôm nay 18/4, giá Bitcoin 18/4, giá bitcoin hôm nay

Đồng XRP sáng nay giảm 0.89% giá trị. Giá giao dịch của nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là 1.58 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 17/4: Thị trường tiền ảo có dấu hiệu quay đầu

Giá Bitcoin hôm nay 16/4: Các đồng tiền ảo đồng loạt tăng giá

Giá Bitcoin hôm nay 15/4: Các đồng tiền ảo tăng giảm trái chiều

Teher tăng nhẹ 0.09%. Giá giao dịch trên thị trường của nó đang là  1.01 USD.

Đồng Cardano trong phiên giao dịch hôm nay ghi nhận mức giảm 1.59% Giá của nó trên thị trường thay đổi thành 1.40 USD. 

Đồng Polkadot ghi nhận mức tăng 3.05%, kéo theo giá giao dịch lên mức 43.09 USD

giá bitcoin hôm nay 18/4, giá Bitcoin 18/4, giá bitcoin hôm nay

Đồng Dogecoin sáng nay giảm mạnh 23.69%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang là 0.290460 USD.

Tình hình đồng Litecoin vào sáng ngày hôm nay, đã điều chỉnh giá trị giao dịch của mình xuống mức 2.12%. Hiện tại giá của nó trên thị trường đang ở mức 306.01 USD.

Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 7h20 hôm nay 18/4.

Minh Đức

Continue Reading

Đăng tin mua bán rao vặt miễn phí

  • Với hơn 10.000+ người dùng tin tưởng sử dụng
Advertisement
Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/4: Vietlott Power 6/55 kỳ quay số 00568
Kết quả xổ số Vietlott8 giờ ago

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/4: Vietlott Power 6/55 kỳ quay số 00568

Cách tải Mini World và các chế độ chơi trong game
Thủ thuật công nghệ14 giờ ago

Cách tải Mini World và các chế độ chơi trong game

Đặt cọc mua bán nhà đất như thế nào để phòng tránh rủi ro?
Bất động sản14 giờ ago

Đặt cọc mua bán nhà đất như thế nào để phòng tránh rủi ro?

Công nghệ AI và sự phủ sóng của AI trong cuộc sống
Công nghệ - Điện tử14 giờ ago

Công nghệ AI và sự phủ sóng của AI trong cuộc sống

Top 5 website giúp giảm dung lượng video online tốt nhất hiện nay
Thủ thuật công nghệ14 giờ ago

Top 5 website giúp giảm dung lượng video online tốt nhất hiện nay

Vi bằng là gì? Giải đáp về vi bằng trong giao dịch bất động sản
Tin Tức14 giờ ago

Vi bằng là gì? Giải đáp về vi bằng trong giao dịch bất động sản

Bạn đã biết cách replay Youtube chưa?
Bất động sản16 giờ ago

Bạn đã biết cách replay Youtube chưa?

Top ví điện tử hàng đầu hiện nay, thanh toán nhanh gọn, bảo mật đa lớp
Toplist16 giờ ago

Top ví điện tử hàng đầu hiện nay, thanh toán nhanh gọn, bảo mật đa lớp

Bật mí cách khôi phục mật khẩu iCloud nhanh chóng, dễ dàng
Thủ thuật công nghệ16 giờ ago

Bật mí cách khôi phục mật khẩu iCloud nhanh chóng, dễ dàng

Top 9 bộ phim cung đấu nếu không xem sẽ hối tiếc cả đời
Toplist16 giờ ago

Top 9 bộ phim cung đấu nếu không xem sẽ hối tiếc cả đời

Căn hộ Duplex là gì? Có nên mua căn hộ Duplex không?
Bất động sản16 giờ ago

Căn hộ Duplex là gì? Có nên mua căn hộ Duplex không?

Top 4 tivi VSmart được người tiêu dùng đánh giá cao hiện nay
Điện tử gia dụng16 giờ ago

Top 4 tivi VSmart được người tiêu dùng đánh giá cao hiện nay

Top 6 máy ép chậm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay
Điện tử gia dụng16 giờ ago

Top 6 máy ép chậm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay

Top 7 thiết kế cầu thang dành cho không gian nhỏ ấn tượng nhất 2021
Bất động sản16 giờ ago

Top 7 thiết kế cầu thang dành cho không gian nhỏ ấn tượng nhất 2021

Đánh giá MacBook Air 2020: Có nên rút hầu bao?
Công nghệ - Điện tử16 giờ ago

Đánh giá MacBook Air 2020: Có nên rút hầu bao?

Advertisement

Bài viết mới

Advertisement

Tin Tức Mới