1 hải lý bằng bao nhiêu km?

Trong cuộc sống thường ngày chúng ta thường nghe nói 1 hải lý, 3 hải lý, 5 hải lý…? Vậy hải lý là gì và hải lý bằng bao nhiêu km?

Hải lý, hay còn gọi là dặm biển, là một đơn vị đo chiều dài hàng hải, bằng khoảng một phút cung của vĩ độ cùng kinh tuyến bất kỳ, nhưng khoảng một phút của vòng cung kinh độ tại đường xích đạo. 

1 hải lý bằng bao nhiêu km?

1 hải lý bằng bao nhiêu km, 1 hải lý bằng bao nhiêu, 1 hải lý là bao nhiêu

Theo quy ước quốc tế: 1 hải lý = 1,852 Km = 1852m

Như vậy bạn có thể chuyển đổi từ đơn vị hải lý sang đơn vị Km theo công thức sau: Số khoảng cách hải lý cần quy đổi x 1,852 = Khoảng cách km cần tìm

Ví dụ: 3 hải lý = 3 x 1,852 = 5,556 (Km) = 5556m

5 hải lý = 5 x 1,852 = 9,260 (Km) = 9260m

10 hải lý = 10 x 1,852 = 18,52 (Km) = 18520m

Đánh giá bài viết này nhé!